airMAX NanoStation M2 loco LocoM2

Thương hiệu: UBIQUITI | Tình trạng: Còn hàng
Low-cost and efficient broadband 2.4 GHz CPE.
  • 2.4 GHz frequency band
  • Cost-effective, high-performance
  • Plug-and-play integration with airMAX antennas
098 323 6790
Liên hệ